6ugw hlfv tv7j 1dql 4io8 lfdz m682 rrx9 7393 wfd6
当前位置:主页>ProE>proe教程>曲面设计>曲面造型-直接建模>
站内搜索:  

核探测仪曲面建模图文教程

作者:LLXXYY123 发布时间:2018-08-17 浏览:
标签:别籍异财 nx0l 手机网上打鱼赌博游戏

 

核探测仪曲面建模图文教程

 

1. 新建零件名称为hetanceyi

图片1.png 

2. 绘制第一个草绘设置如下

图片2.png 

3. 绘制草绘

图片3.png 

4. 拉伸草绘的曲线

图片4.png 

5. 绘制草绘,设置如下

图片5.png 

6. 绘制草图

图片6.png 

7. 编辑拉伸参数

图片7.png 

8. 镜像曲面

图片8.png 

9. 合并曲面

图片9.png 

10. 再次合并

图片10.png 

11. 再次草绘

图片11.png 

12. 绘制草图

图片12.png 

13. 选择拉伸曲面

图片13.png 

14. 合并曲面如下

 

图片14.png 

15. 偏移设置如下

 

图片15.png 

16. 绘制草图

图片16.png 

17. 编辑参数

图片17.png 

18. 再次偏移曲面

图片18.png 

19. 草绘

图片19.png 

20. 编辑参数

 

图片20.png 

 

21. 阵列

图片21.png 

22. 按钮倒圆角

图片22.png 

23. 壳体倒圆角

图片23.png 

24. 手柄倒圆角

图片24.png 

25. 手柄尾部倒圆角

图片25.png 

26. 编辑加厚

图片26.png 

 

27. 染色

图片27.png 

 

附件下载附件下载

最新评论
相关内容
提供本内容的用户
热门文章
图纸下载排行 更多>>